Načo chodiť do školy?

Túto otázku dostalo určite už veľa rodičov od svojich detí. To, že sa im do školy za povinnosťami veľmi nechce chodiť je celkom prirodzené. Veď povedzme si pravdu, ani nám dospelým sa často nechce do práce, keď si predstavíme, čo všetko nás tam čaká. Ale náš zmysel pre zodpovednosť a plnenie si každodenných povinností nás chtiac-nechtiac vytiahne každé ráno z postele a prinúti do práce ísť.
zeměpis a kluci
Rovnaký zmysel pre zodpovednosť a plnenie si povinností by sme preto postupne mali budovať a rozvíjať aj u našich detí už od najútlejšieho veku. Ak budú deti vidieť na rodičoch, že je úplne prirodzené plniť si všetko, čo je potrebné, „vezmú si to za svoje“ a my sa denne vyhneme ranným scénam a problémom so vstávaním, obliekaním a hlučným odchodom z domu, ktorým nám deti dávajú najavo svoj nesúhlas.

Mať deti pod kontrolou je základ
Najmä u mladších detí by mali mať rodičia prehľad o tom, kde sa nachádzajú. Ideálne je deti zaviesť ráno do školy osobne, aby sme mali istotu, že si nakoniec „nerozmysleli“ a ich kroky nevedú niekam inam. U starších detí je to komplikovanejšie, ale dnešná doba plná mobilných telefónov nám tiež umožňuje občas preventívne dieťa prekontrolovať, pokiaľ máme podozrenie, že máme doma záškoláka. Je dôležité, aby sme dieťaťu dôverovali, ale ako sa hovorí: „Dôveruj, ale preveruj!“
školáci ruku v ruce
Kryť záškoláctvo je veľká chyba
Smutné je, že keď sa niektorí rodičia dozvedia, že ich ratolesť si „blicla“ a sfalšovala ospravedlnenie do školy, pokúšajú sa v domnení, že chcú pre neho to najlepšie záškoláctvo v škole kryť. Všemožne obhajujú svojho záškoláka, len aby sa vyhli nepríjemnostiam zo strany školy, v horšom prípade i príslušných úradov, ktoré záškoláctvo berú veľmi prísne a vážne. V konečnom dôsledku ale týmto spôsobom len povzbudzujú svoje dieťa v tom, že keď aj nebude do školy chodiť, „prepečie sa mu to“, pretože rodič si ho zastane a zoženie ospravedlnenku aj s pod zeme.

A kolotoč záškoláctva sa tak veselo točí ďalej. Každý normálny rodič, ktorý chce zo svojho potomka vychovať zodpovedného človeka by mal prijať trest zo strany školy pre svoje dieťa, ktorý má mať na neho hlavne výchovný vplyv. Keď si dieťa uvedomí, že sa mu jeho prehrešky nebudú tolerovať a musí za ne prebrať zodpovednosť, určite si nabudúce dobre rozmyslí, či mu deň voľna, ktorý si sám urobí naozaj stojí za to. Je veľmi dôležité, aby rodičia úzko spolupracovali so školou a triednym učiteľom a mali prehľad o tom, či ich deti školu navštevujú tak, ako treba.