Sklenené dvere – prečo sú dobrý nápad?

Sklenené dvere – prečo sú dobrý nápad?

Sklenené dvere nie sú v našich končinách tak bežné ako v západnej Európe. Hoc Slovensko sa už nachádza na prechode z postsocialistického dizajnu do modernejších diazjnových škôl, v našich domácnostiach stále prevládajú priestory zahltené drevom, teplými farbami, či gýčovitej výzdoby. Jeden z trendov minimalistického dizajnu v zahraničí je určite snaha o väčšiu transparenciu priestorov.
Sklené steny, či dvere sa stávajú častou súčasťou postmoderného dizajnu a prinášajú množstvo výhod, ktoré sú nám zatiaľ neznáme.

Sklenené posuvné dvere prekryté pieskovacou metódou

Výhody sklenených dverí:
– lepšie šírenie svetla po priestore
– optické zväčšenie priestoru (sklenené dvere fungujú podobne ako keď napríklad v miestnosti umiestnime veľké zrkadlo)
– minimalizmus, či väčšia sloboda pri „ladení“ zvyšku interiéru

Sklenené dvere so symbolom

Sklenené dvere sú vždy priepustné, avšak málokedy priehľadné. Pieskovacou metódou je možné si u výrobcu nechať vytvoriť rôzne vzory, ktoré znova raz môžu esteticky korelovať s celým priestorom.
V západnom svete a v už spomínanom postmodernom dizajne je veľmi rozhodujúci minimalizmus. Oproti nášmu zvyku zahlcovať priestory rôznymi výzdobami, množstvom obrazov, nábytkom rôznych druhov, spomienkovými predmetmi a pod., je západ viac zameraný na čo najsvetlejší a čo najotvorenejší priestor.
Mnoho východných filozofií, ktoré zásadne ovplyvnili vnímanie dizajnu západného totiž vidí priamu súvislosť medzi vnútorným svetom človeka a prostredím, v ktorom sa nachádza. Rovnaký názor zastávajú aj psychológovia, ktorí vidia súvislosť medzi svetlým, čistým priestorom a zlepšením duševného stavu. To je samozrejme v dnešnej dobe veľmi kľúčová požiadavka a možno je vnášanie transparentnosti a svetlosti do interiérov Európy aj dôsledkom nášho životného štýlu. Napr.äíklad drevené dvere môžu naozaj v porovnaní so sklenenými pôsobiť akosi ťažkopádne a skľučujúco, uberať svetlo, či prehnane zmäkčovať priestor.
Tak či onak posolstvo skleneného priestoru je jasné: čím jasnejšia miestnosť – tým jasnejšia hlava.