Nebezpeční chodci na cestách.

   Počet automobilov v mestách neustále každoročne narastá. Preplnené ulice už dnes aj v malých mestách predstavujú nebezpečenstvo nielen z hľadiska možnej zrážky dvoch automobilov, ale hlavne zrážky motorového vozidla s chodcami. Pretože aj pri dodržiavanie povolenej rýchlosti zo strany vodiča majú zrážky s chodcami často až fatálne následky.  

autonehoda

   Väčšina dopravných nehôd, ktoré sa týkajú chodcov je spôsobená nepozornosťou a nedodržaním dopravných predpisov zo strany vodičov motorových vozidiel. Hlavne prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti spôsobuje každoročne veľký počet nehôd. Na jednej strane vodič má vzhľadom k jeho vyššej rýchlosti menej času na brzdenie a samozrejme sa aj predlžuje jeho brzdná dráha. Vysoká rýchlosť vozidla však spôsobuje aj skutočnosť, že chodec nie je schopný správne odhadnúť, či dokáže bezpečne prejsť cez vozovku. Vysokú rýchlosť automobilu neočakáva a vtedy je k smrteľnej nehode naozaj veľmi blízko.

chodec na ceste

   No dnes narastá aj počet nehôd motorových vozidiel s chodcami, keď vinníkom nehody je jednoznačne chodec. V mestách chodci neraz prechádzajú cez cestu na miestach, kde to nie je dovolené a kde stret s chodcom vodič absolútne neočakáva. Veľmi nebezpečné sú tiež situácie, keď chodec úplne nezmyselne vojde do cesty idúcemu automobilu. Stáva sa to paradoxne na prechodoch pre chodcov, kde má podľa pravidiel cestnej premávky prednosť chodec. No niekedy to preháňajú aj samotný chodci. Mnohí si totiž mýlia prechod pre chodcov s nejakým podchodom, kde sa im nič nemôže stať. Často takto vstupujú na vozovku so slúchadlami na ušiach alebo telefónom pri uchu. Úplne „hororovo“ tak pôsobia situácie, keď matka s kočiarikom takto nebezpečne vstúpi na vozovku. Ešte viac sa riziko stretu motorového vozidla s chodcom zvyšuje v nočných hodinách, keď chodec bez reflexných prvkov je naozaj nebezpečným prvkom cestnej premávky.