Špeciálny pedagóg: pomoc alebo hanba?

Začiatky
Nie každé dieťa je schopné učiť sa jednotným tempom. To ale nie je žiaden dôvod na to sa báť. Základom je priznať si problém a už za pomoci pedagóga ho špecifikovať. Porucha sústredenia, formy dyslexie, dyskalkúlie, to všetko sú síce silné prekážky, ale s dostatkom námahy a odhodlania je možné ich prekonať a žiť život naplno. Spolužiaci nemusia byť práve najohľaduplnejší, no na druhú stranu to je problém, s ktorým bojuje každý študent. Chce to myslieť pozitívne, držať sa priateľov a rodičia si musia vždy povedať, že je to len pre dobro a budúcnosť ich ratolesti. Bohužiaľ nájdu sa aj taký, čo to vzdajú už v tejto fázy. Najhoršie možné rozhodnutie aké vy aj dieťa môžete spraviť je: vykašľať sa na to a ignorovať celú záležitosť.

tabule

Proces
Individuálne sa dohodnete s učiteľom na hodinách. Môže to byť pred normálnym vyučovaním, počas neho či po ňom. Počas týchto sedení sa dieťaťu venuje pedagóg nonstop a poskytuje mu informácie v tempe jemu vlastnom a potrebnom. Využíva vizuálne pomôcky, cvičenia a pozitívny prístup. Stačia aj 2-3 takéto stretnutia týždenne a pokrok sa dostaví. Aj dieťa si postupne začne uvedomovať účel svojich návštev a pokiaľ sa pustí do prekonávania vlastných bariér i bez pomoci, viete, že je správne motivované. Je samozrejmé, že nie všetci končia s rovnakými výsledkami, nedá sa vylúčiť odmietnutie spolupráce, slabá/zlá motivácia, ale ak do vzdelania investujete tak ako do výchovy, niekoľkonásobne sa vám to vráti.

vozík

Cesta
V drvivej väčšine prípadov je študijný a profesijný úspech obrovským zadosťučinením. Množstvo ľudí, si ale stále myslí, že chodiť k špeciálnemu pedagógovi je čosi ponižujúce a nežiadúce. Takéto názory sú však len pozostatkom po časoch komunizmu, kedy ľudia s podobnými ťažkosťami boli automaticky zaraďovaní do skupiny duševne zaostalých. Rečiam a klamstvám podobného typu nevenujte pozornosť, moderná medicína vie rozlišovať a zároveň pomôcť všetkým skupinám. Preto si pamätajte: nie je to žiadna hanba! Každý z nás občas potrebuje postrčiť a naviesť správnym smerom. A pokiaľ je to v záujme budúcnosti, o to je dôležitejšie aby využil všetky šance, ktoré sa mu ponúkajú. Pochopíte, prekonáte a ste na najlepšej ceste zvládnuť život na výbornú.