Zmeny životného a pracovného štýlu v 21. storočí

Až 45% každodenných pracovných činností, za ktoré sú dnes ľudia platení, by mohlo byť automatizované, s dnes už dostupnými technológiami. To je však pre zamestnávateľa stále ešte veľmi drahé a tak váhajú, či sa rozlúčiť so zamestnancami a prijať automatizáciu.
zaměstnanec elektrárny
Vývoj pracovného postavenia
· Miesto pokladníčky na prepážke sa dnes v bankách stretnete skôr s finančnými poradcami, pretože činnosť len pokladníčky nie je v súvislosti s rozvojom internetového bankovníctva už toľko potrebná.
· Zo sekretárok, ktoré ovládajú maximálne písanie na stroji a tesnopis, sa stávajú výkonné asistentky kumulujúce viac zručností súčasne.

Aké zmeny možno očakávať
· Viac ako 90% zamestnávateľov očakáva, že ich spoločnosť bude v nasledujúcich dvoch rokoch ovplyvnená digitalizáciou a automatizáciou.
· Tieto zmeny prinesú v konečnej podobe nárast zamestnanosti. Pôjde však o úplne odlišné pracovné pozície ako je tomu dnes.
· Kreativita, inteligencia, emočná flexibilita budú kľúčové ľudské zručnosti, ktoré ľuďom umožnia zvyšovať svoju efektivitu práce pomocou robotov, než aby ich roboti nahradili.
· Kľúčová bude schopnosť prispôsobiť svoje zručnosti, flexibilitu a ochotu sa učiť nové veci.
· V roku 2020 sa bude viac ako jedna tretina požadovaných zručností u väčšiny profesií skladať z tých, ktoré dnes nie sú považované za zásadné pre výkon danej pozície.
· Schopnosť získať a udržať si požadovanú prácu a postavenie, nebude už tak závisieť na tom, čo človek vie ale skôr čo je schopný a ochotný sa naučiť nové.
pozdrav spolupracovníků
Aký možno očakávať vývoj
· Najrýchlejšie preniká automatizácia a digitalizácia do oblasti predaja, financií a bankovníctva alebo administratívy.
· Dobrú budúcnosť majú ľudia v oblasti IT, v oblasti obchodu a starostlivosti o zákazníkov.
· Ľudia so správnymi zručnosťami a ochotou sa prispôsobiť, si budú môcť vyberať nové pracovné príležitosti.
· Zamestnávatelia sa budú stále viac snažiť a zameriavať na zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov.
· Negatívny dopad budú mať procesy automatizácie na pozície v oblasti predaja, finančných operácií a v administratíve, čo sú navyše sektory, kde viac pracujú ženy.