Oči domu – okná

Cez okná nám preniká svetlo do nášho príbytku, obydlia. Sú potrebné a vzhľadom na dnešné normy z európskej únie sú vyžadované, čo najväčšie okná, aby …