Tri znaky, že ekonomike USA hrozí recesia


Prečo by sa ekonomika USA napriek priaznivým vyhliadkam mala obávať recesie?
1. Miera nezamestnanosti bude mať problém klesnúť

měna

Vzhľadom na to, že miera nezamestnanosti dosiahla v októbri roka 2009 maximum 10%, za posledné roky zaznamenala značný pokles. Od mája 2018 dosiahla 3,8 percenta, čo viedlo k najnižšej miere nezamestnanosti zaznamenanej od apríla 2000. Nízka miera nezamestnanosti je zvyčajne znamením, že ekonomika USA je v dobrom stave.

Problémom je, že je neuveriteľne  ťažké zlepšiť mieru nezamestnanosti o 4 percentá. Ľudia, ktorí menia pracovné miesta sťažujú rast počtu pracovných miest, ktorý by potlačil mieru nezamestnanosti pod 4 percentá. Navyše, menšia skupina nezamestnaných pracovníkov by mohla pre spoločnosti ťažko plniť kvalifikované pozície. Ak zamestnávatelia nemôžu obsadiť pozície, potom sa ich výrobná kapacita stáva obmedzená.

2. Výnosová krivka je sploštená
Výnosová krivka nie je nič iné ako zobrazenie úrokových sadzieb amerických štátnych dlhopisov. Tradične by sme očakávali, že krátkodobé dlhopisy (jednodňové , trojmesačné), budú platiť oveľa nižšiu úrokovú sadzbu ako dlhodobé dlhopisy s dĺžkou splatnosti 10 až 30 rokov. Sploštenie výnosovej krivky nastáva, keď sa zmenšuje rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými sadzbami. Stavu, pri ktorom sú krátkodobé sadzby vyššie ako dlhodobé sadzby, predchádzala každá recesia od veľkej hospodárskej krízy.

Prečo je to problém? Dôvodom je, že banky si vypožičiavajú krátkodobé úrokové sadzby a požičiavajú dlhodobé sadzby. Čím väčší je rozdiel medzi týmito dvoma sadzbami, tým je bankám výhodnejšie požičať peniaze. Avšak, keď sa táto medzera zmenšuje, stáva sa menej lákavou požičiavať. A keď sa obráti, banky nebudú mať  prakticky žiadnu túžbu požičať peniaze, čo vedie k zastaveniu rastu a recesii.

finanční analýza

3. Inflácia začala rásť

Inflácia – teda rastúca cena rovnakého koša tovarov a služieb – začala od začiatku roka stúpať. Podľa údajov Úradu štatistiky práce, index spotrebiteľských cien dosiahol v júli 2018 2,4 percenta. To je najvyšší údaj od septembra 2008.
Silný trh práce a rast miezd prinúti Federálnu rezervu, aby sa stala agresívnejšia svojou menovou politikou, ktorá sa týka ovplyvňovania  úrokových sadzieb prostredníctvom cieľovej sadzby federálnych fondov. Ak sa úrokové miery začnú rýchlo zvyšovať, môžu obmedziť poskytovanie úverov a zvýšiť individuálne alebo firemné úrokové sadzby na úvery s premenlivou sadzbou. Stručne povedané, zatiaľ čo inflácia je dobrá, príliš vysoká miera môže byť zlou správou pre ekonomiku.