Ako odmerať teplotu rôznych stavebných materiálov?

Kvôli bezpečnosti stavieb a rôznych budov je potrebné dávať pozor na jednotlivé stavebné materiály a konštrukcie, ktoré boli pri stavaní použité a sledovať občas aj ich teplotu. To koľko stupňov majú jednotlivé stavebné materiály a iné konštrukcie je dôležité kontrolovať najmä kvôli možnému prehrievaniu, vzniku požiaru či odhaleniu ukrytých poškodení, ktoré by mohli stavbu poškodiť alebo aj úplne zničiť. K zisteniu konkrétnej teploty stavebných materiálov sa využíva metóda, ktorá má názov termovízne meranie, avšak je možné ju nájsť taktiež aj pod označením termografia.

hasič merajúci teplotu

Úlohou termovízneho merania je odhalenie povrchovej teploty, pričom samotné meranie sa realizuje za pomoci bezpečnej a bezkontaktnej metódy. Počas merania nie je nevyhnutné ani nijakým spôsobom zasahovať priamo do materiálu, takže celý proces je veľmi rýchly a vôbec stavbe ani žiadnej jej časti meraním nehrozí poškodenie. Takéto meranie sa dá zrealizovať z vonkajších aj z vnútorných priestorov, avšak práve z tých vnútorných sú jeho výsledky oveľa presnejšie. Keďže vonkajšiu teplotu materiálov a konštrukcií môže ovplyvňovať napríklad počasie, či už svietenie slnka, dážď, mráz alebo sneh, merať teplotu z vnútorných priestorov je oveľa lepším riešením.

termovízna kamera

Meranie sa realizuje za pomoci špeciálnej termokamery, ktorá je citlivá na odhalenie výsledkov buď v stupňoch Celzia, alebo v jednotkách milikelvinoch. Odborný názov, ktorým sa označujú výsledky merania z termokamery sa nazýva termogram, pričom ide o údaje vyjadrené naozaj v podrobne zapísaných číselných hodnotách. Termovízne meranie je veľmi užitočnou technikou, ktorá dokáže odhaliť aj ukryté hrozby napríklad v oblasti ústredného kúrenia, kde môže byť skrytá hrozba vo forme prasknutého potrubia. Práve za pomoci využitia termovízneho merania je termokamera schopná odhaliť problematické teplotné rozdiely, ktoré by sme si voľným okom pravdepodobne nikdy nevšimli.